სიახლე |

სად წავიდა საიას აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი

October 14, 2020 | 407 | batumipress
სად წავიდა საიას აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი

„იურიდიული მრჩეველი“ – ახლად დაფუძნებული კომპანიაა, რომლის ძირითადი მიმართულება სამართლებრივ სფეროში შესაბამისი მომსახურების გაწევაა. კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ხიმშიაშვილია. იგი ბოლო სამი წლის განმავლობაში „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ აჭარის ფილიალის თავმჯდომარედ მუშაობდა. მანამდე იყო ფილიალის იურისტი წლების განმავლობაში და არაერთი პროექტის კოორდინატორი. პარალელურად გიორგი ხიმშიაშვილი ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე:

საიას ხელმძღვანელობიდან „იურიდიული მრჩეველის“ დირექტორობამდე

ხშირად მეკითხებიან, რატომ არ ვარ ფილიალის ხელმძღვანელი და სად ვარ ახლა, რა არჩევანი გავაკეთე საია-ს შემდეგ. პირველ რიგში მინდა განვმარტო, რომ საიას ფილიალის ხელმძღვანელობა არჩევითი პოზიციაა და შეიძლება მხოლოდ ორჯერ აირჩეს პირი ამ პოზიციაზე. მე ორჯერ გახლდით ამ თანამდებობაზე არჩეული, ამიტომ წესდებით უფლება არ მქონდა კვლავ დამეყენებინა ჩემი კანდიდატურა. შესაბამისად, ვადის ამოწურვის შემდეგ, არჩევნების შედეგად გადავაბარე უფლებამოსილება. რაც შეეხება ჩემი საქმიანობის გეგმას, იყო გარკვეული შემოთავაზებები, მაგრამ მიზანშეწონილად მივიჩნიე დავრჩენილიყავი კერძო სექტორში და მეკეთებინა ის საქმე, რომელიც მომწონს და, ამასთან, აქტიურ კომუნიკაციის შესაძლებლობას მაძლევს საზოგადოებასთან.

ვის შეუძლია ისარგებლოს „იურიდიული მრჩევლის“ მომსახურებით?

„იურიდიული მრჩევლის“ საქმიანობის მიმართულება ძირითადად არის ბიზნეს სექტორი, რადგან სწორედ ამ სფეროში ჩართულ პირებს სჭირდებათ ხშირად იურიდიული მომსახურება. მაგრამ ცალსახა შეზღუდვა ამ კუთხით არ გვაქვს და შეუძლია სამართლებრივი დახმარების კუთხით მოგვმართოს ნებისმიერმა პირმა, რომელსაც სანდო და კვალიფიციური იურისტის მომსახურება დასჭირდება.
„იურიდიული მრჩევლის“ მომსახურება ხელმისაწვდომია ასევე უცხოელებისთვისაც. ჩვენს იურისტებს შეუძლიათ სამართლებრივი დახმარება გაუწიონ რუსულ და ინგლისურ ენებზე. შესაძლებელია ასევე თარჯიმნით უზრუნველყოფა, თუ პირი არ ფლობს ზემოთ ჩამოთვლი ენებიდან არცერთს.

სამართლის რომელ სფეროებში შეუძლია „იურიდიულ მრჩეველს“ მომსახურების გაწევა

ჩვენს იურისტებს სამართლებრივი მომსახურების გაწევა შეუძლიათ სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ ან საკონსტიტუციო სამართლის საქმეზე სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოში, არბიტრაჟში, დაკავების, გამოძიების, პროკურატურის და სამართალდამცავ ორგანოებში, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და დასკვნების მომზადება, საგანმანათლებლო და სატრენინგო მომსახურების გაწევა, სატენდერო შესყიდვებში ტექნიკური და სამართლებრივი დახმარება, ავტორიზაციის/აკრედიტაციის, ლიცენზიის ან/და ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებით სამართლებრივი კონსულტაცია/დახმარება, საკანონმდებლო წინადადებების, ორგანიზაციების სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება.

ვინ არის „იურიდიული მრჩევლის“ გუნდი? 

„კომპანია მეუღლესთან, თამარ გაბელიასთან ერთად დავაფუძნე, რომელიც ასევე იურისტია. გუნდის შემადგენლობაში არის ასევე იურისტი ლაშა ბოლქვაძე, რომელიც „იურიდიული მრჩევლის“ წარმომადგენელია თბილისში. კომპანიას ჰყავს ასევე ბუღალტერი, რომელიც უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებას.

სამომავლოდ ვფიქრობთ გუნდის გაზრდას კვალიფიციური და გამოცდილი იურისტებით. იმისათვის, რომ ხარისხიანი იურიდიული მომსახურება გასწიო, მიზანშეწონილია იურისტი არ იყოს გადატვირთული და იგი მაქსიმალურად ორიენტირებული იყოს ხარისხზე. ვინაიდან ამ ეტაპზე მოთხოვნა მზარდია, აქცენტი ამ მიმართულებითაც გვაქვს.

როგორ უნდა გავიგოთ, რამდენად კვალიფიციური და სანდოა იურისტი?

რამდენი დღის წინ კლიენტი მოვიდა, რომელიც დავის წარმოების მიზნით ნებისმიერი ხარჯის გაღებისთვის იყო მზად. საწყის ეტაპზე მას ავუხსენი, რა შედეგი მოჰყვებოდა დავას. იყო  შედეგზე გასვლის შესაძლებლობა, მაგრამ ეს შედეგი ხარჯთან პროპორციაში ვერ იქნებოდა კლიენტისთვის მომგებიანი. ამიტომ მივეცი მოფიქრების ვადა – მხოლოდ ამის შემდეგ ჩავერთვებოდით მისი ინტერესების დასაცავად. მოფიქრების შედეგად თავად კლიენტი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ დავა არ იყო მისთვის ეფექტური.

მნიშვნელოვანია, რომ იურისტმა საწყის ეტაპზე ხელი არ შეუწყოს დავის პროვოცირებას, კლიენტს დეტალურად და ყველა მხრიდან უნდა აჩვენოს დავის მხარე და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა იქნას მიღებული. ყოველთვის აღვნიშნავ, რომ იურისპრუდენცია არ არის მედიცინა, რომ ადამიანმა ვერ გაიგოს თუ მას კარგად აუხსნი, მისთვის გასაგებ ენაზე, ყოველგვარი რთული ტერმინოლოგიის გარეშე.

ხშირად ნდობის განმსაზღვრელია მყარი გარანტია, რომელსაც ადვოკატი კლიენტს სთავაზობს, რაც უკვე შეცდომაა და კლიენტს უქმნის არასწორ წარმოდგენებს მის საქმესთან დაკავშირებით. გარანტიის გაცემა ადვოკატის მხრიდან არის ეთიკური ნორმების დარღვევა. კლიენტმა თავად უნდა შეაფასოს, რასთან აქვს საქმე. ჩვენთვის მთავარია, კლიენტთან ერთად სწორედ დაიგეგმოს დავა და მისთვის მაქსიმალურად გასაგები იყო საქმის ირგვლივ არსებული ყველა დადებითი და უარყოფითი დეტალი.

როცა კლიენტისთვის ყველაფერი გასაგებია, მაშინ არის უკვე შესაძლებელი სამართლებრივი ურთიერთობების დაწყება.

სამართლებრივი ექსპერტიზა – „იურიდიული მრჩევლის“ უპირატესობა

სხვა იურიდიული კომპანიების დიდი ნაწილი ძირითადად პოსტფაქტუმ იწყებს კანონმდებლობის შესწავლას, „იურიდიული მრჩეველი“ კი მუდმივად თვალს ადევნებს ცვლილებებს კანონმდებლობაში. მაგალითად, თუკი ბიზნესმენი ახალი საწარმოს გახსნას გადაწყვეტს ხულოში, მას „იურიდიულ მრჩეველში“ ეტყვიან, კონკრეტულად რა შეღავათები ექნება ბიზნესს მაღალმთიანეთში.

ჩვენ ვსწავლობთ ყველა იმ კანონპროექტს, რომელიც შედის პარლამენტში, რომელიც შესაძლოა ამოქმედდეს. კომფორტული ბიზნესისთვის, როცა ის მომზადებული ხვდება ცვლილებებს. ჩვენ ამ ცვლილებებს პერიოდულად გავაანალიზებთ.

რა გამოწვევა აქვს მართლმსაჯულებას?

ფაქტობრივად ვართ იმ ეტაპზე, როცა მართლმსაჯულების ყველა სისტემის რეფორმა უნდა მოვითხოვოთ სასწრაფოდ. ეს განცდა მე დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეზე შექმნილმა საგამოძიებო კომისიის სხდომებმა დამტოვა: მარტივ საპროცესო მოქმედებაზე გამომძიებელი ამბობს, რომ არ განახორციელა ეს, ან ამის საჭიროება ვერ დაინახა… ჩვენ შესაძლოა სასამართლომდე ვერც მივიდეთ იმის გამო, რომ გამომძიებელია არაკვალიფიციური, ან მტკიცებულება განზრახ ვინმემ გზაში დაკარგა.

პრობლემები გვაქვს სასამართლო სისტემაშიც: გადატვირთული სასამართლოები, მოსამართლე მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ირგვლივ გაჩენილი კითხვები და მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის პროცესის ხარვეზები არის ის საკითხები, რომელზეც დღეს საზოგადოებაში მიმდინარეობს დისკუსია. სასამართლო იქცა ჩაკეტილ სისტემად, სადაც მოხვედრა ნებისმიერ კვალიფიციურ კადრს გაუჭირდება და ამას მოწმობს ის სტატისტიკაც, თუ რამდენი პირი დაინიშნა ბოლო წლებში მოსამართლედ „გარედან მისული“, ანუ ის ვინც არ მუშაობდა სასამართლოში.

როდესაც სასამართლო სისტემის ირგვლივ ჩნდება ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა, ეს უკვე საგანგაშოა. სათავე ამ პრობლემების არის ის, რომ ვისაც ეხება ამ საკითხების გადაწყვეტა ის გვარწმუნებს, რომ ყველაფერი რიგზეა. მაგრამ მეორე მხარეს დგას საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც თანმხდებიან, რომ სასამართლო სისტემაში არის ხარვეზები და იგი საჭიროებს გადაჭრას.

კლიენტს და იურისტს შორის რა არის მთავარი, ნდობა? 

ნდობა, კეთილსინდისიერება, კვალიფიციურობა – ამ ფაქტორზე უნდა იყოს დამოკიდებული ურთიერთობა კლიენტს და იურისტს შორის. იურისტი კლიენტებს ინფორმაციის კონფიდენციალობის სრულ გარანტიას უნდა სთავაზობდეს.

კლიენტს და იურისტს შორის მთავარი ნდობაა… ხშირად უჩნდებათ შეკითხვა კლიენტებს, რაიმე ფინანსური ჩარევით ხომ არ გადაიბირებენ ადვოკატს. ჩვენთან ურთიერთობის დროს კლიენტი იქნება ყველაზე ღირებული სუბიექტი, რომლის მომსახურება იქნება მორგებული მის ინტერესებს და ვერცერთი გარე ძალა ვერ შეძლებს მასში დისონანსის შეტანას.

საია-ში მუშაობის ცხრაწლიანმა გამოცდილებამ დამანახა, რომ კლიენტს, პირველ რიგში, სჭირდება რწმენა, რომ შენ იქნები სანდო და მიუკერძოებელი და, რა თქმა უნდა, კვალიფიციურ მომსახურებას გაუწევ.